MÙA HÈ ĐỎ LỬA


Một mùa hè - mùa hè đầy biến cố
Niềm vui chưa trọn đổ tan rồi
Lặng nhìn thế cuộc chuyển dời
Lòng đau nín lặng - bời bời ruột gan

Nhà cửa đó - tan hoang một chốc
Danh dự kia - gió lốc cuốn bay
Quyết lòng bảo vệ không lay
Minh tâm - ắt phải có ngày thành công

Cuộc đời đã vốn không xuôn xẻ
Nhân tình còn muôn vẻ khó lường
Đổi thay - bẻ ngoặt muôn phương
Thủ mưu tính kế - trăm đường gian manh

Nhiều lúc thiện phải đành thua ác
Nhưng đạo trời thiện ác rạch ròi
Thắng thua, được mất ở đời
Cũng đều không thể tách rời chữ “Tâm”

Thiện giữ chính - là mầm hạnh phúc
Ac nuôi hoài - tham dục, mong cầu
Khởi tâm ác ý - hố sâu
Tự mình chuốc lấy nỗi sầu ngàn thu

Nắng sẽ lên khi mưa dừng hạt
Trời sẽ quang - gió bạt mây đen
Giữa bùn nở một đóa sen
Tâm thành - toả sáng ngọn đèn lung linh

Mùa hè đã cùng mình nhớ mãi
Mai sau còn gặp lại bao giờ
Phượng vẫn đỏ thắm màu cờ
Chiến công oanh liệt - bên bờ tử sinh

PQT


Page last modified on April 10, 2015, at 07:43 AM