LỜI NÓI ĐẦU

Hồn sông núi – một khái niệm tưởng chừng như thật mơ hồ, khó hiểu, nhưng nếu biết để lòng mình hòa nhịp cùng lòng đất nước Việt Nam, ta sẽ cảm nhận được rõ ràng hồn thiêng sông núi đang vẫy gọi. Hãy nhắm mắt lại, ngược về dòng quá khứ, ta sẽ thấy cảnh tượng quê hương thanh bình thuở vua Hùng lập nước, sẽ nghe từng hồi trống đồng giục giã, và thấy rằng dòng máu Bách Việt vẫn còn đang chảy sôi sục trong ta…

Tổ quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến, với bao nhiêu lịch sử oai hùng, từ chống giặc ngoại xâm cho đến xây dựng đất nước, sông núi Việt như đang kêu gọi chúng ta, những người con của đất nước, phải sống làm sao cho xứng đáng với tiền nhân, hãy đoàn kết để xây dựng lại mảnh đất quê hương, mà ông cha đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để xây dựng và bảo vệ, ngày càng tươi đẹp hơn…

Tập thơ này ra đời để nói lên niềm tự hào của một người con đất Việt về mảnh đất quê hương, thật đẹp mà cũng thật đau thương, đồng thời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm thiêng liêng mà tổ quốc, núi sông đang trông chờ, giao phó. Chúng ta cần phải hành động nhiều hơn nữa, để Việt Nam xứng đáng là chủ nhân của nền văn hóa Hòa Bình trong quá khứ, và người con Việt xứng đáng là chủ nhân của một đất nước thật sự giàu mạnh, thanh bình trong thế giới hiện đại ngày nay. Hỡi những người con Việt ! hãy lắng nghe hồn sông núi đang gọi mời ! … và hãy hành động !

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:38 AM