LẮNG NGHE


Hãy lặng im nghe tim nói
Nói lời cảm mến yêu thương
Hãy bình tâm nghe óc nói
Nói lời đúng đắn chân thường

Phải biết nghe và thấu hiểu
Hiểu cho đúng lẽ yêu thương
Hiểu người, hiểu đời cặn kẽ
Sống tròn lẽ đạo vô thường…

Lắng nghe âm thanh nhân thế
Trí soi - sáng tỏ hồ nghi
Khởi lên tình thường vô hạn
Nở bừng ánh sáng từ bi

Nghe là khởi đầu của hiểu
Hiểu là nền tảng thương yêu
Có hiểu nỗi đau vô tận
Mở lòng giúp đỡ - chẳng ngần

Hãy để tai luôn mở rộng
Lắng nghe và hiểu ai ơi
Lắng nghe - để lòng trãi rộng
Xót thương nỗi khổ cuộc đời…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:34 AM