KIẾP NGƯỜI


Thời gian
Từ từ trôi
Qua dần theo năm tháng

Ta xuất hiện
Như hàng vạn người khác
Là sự tiếp nối
giữa ngàn xưa
và ngàn sau

Thân tứ đại ta mang
Là một điều kỳ diệu
Do nhân duyên cha mẹ
Kết tạo thành

Thân cam chịu
Bao đắng cay cực khổ,
Bởi kiếp người
Chất chứa lắm khổ đau…

Nhưng...
Thân cũng là phương tiện,
Để cứu đời
bớt khổ
Để trần gian
bớt đỏ bụi chiến trường
Đem tình thương
ban rãi khắp phố phường
Cho nhân loại
thấy nụ cười nhân ái

Thời gian trôi qua,
Kiếp người chóng hết.
Mọi khổ đau vụt tan biến - hôm qua...
Còn lại gì của một kiếp người,
Hay chỉ là ảo ảnh ngày qua.

Chỉ còn
Một tình thương rộng lớn bao la
Làm ấm lại,
Bao kiếp người băng giá...

PQT


Page last modified on April 09, 2015, at 02:48 AM