Khi thầy viết bảng

"Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi..."
Nhớ hoài bài hát
Thương thầy, thầy ơi!

Thầy trao tri thức
Mắt em sáng ngời
Từng dòng phấn trắng
Tình thầy không vơi

Dẫu đời đen bạc
Vẫn nhớ lời thầy
Giữ gìn đạo đức
Trí rèn thêm hay

Học là ngọn đuốc
Thầy đã chỉ đường
Trò xin gắng sức
Soi sáng quê hương

Thầy trò chung bước
Trên đường tương lai
Mong sao đất nước
Sáng bừng... một mai!

PQT - 11/2020


Page last modified on November 17, 2020, at 09:03 AM