Khai bút xuân Tân Sửu

Xuân hạ thu đông... rồi lại xuân
Bốn mùa thời tiết mãi xoay vần
Chuột đi, Trâu đến người thêm tuổi
Đông qua, Xuân lại biết bao lần
Chúc xuân Tân Sửu luôn mạnh khỏe
Cầu tết năm sau dịch hết dần
Dẫu biết hoa tàn, hoa sẽ nở
Lặng nhìn thế sự, mãi bâng khuâng...

PQT - Mùng 5 tết Tân Sửu


Page last modified on February 17, 2021, at 07:23 AM