Khai bút xuân Mậu Tuất

Không biết viết gì xuân mới đây?
Ước mong an lạc nước non này...
Hãy thôi mộng mị, thôi ảo tưởng
Nhìn vào hiện thực, vào tương lai.
Làm sao phát triển, và hạnh phúc?
Vun bồi nội lực, đạo đức xây...
Tri thức là nền cho thịnh vượng
Tự do, dân chủ, én bay đầy...

PQT - mùng 4 Tết Mậu Tuất


Page last modified on February 20, 2018, at 05:45 AM