Khai bút Xuân Kỷ Hợi

Đầu xuân khai bút viết đôi câu
Chúc đời hạnh phúc hết thương đau
Chúc cho dân tộc luôn đoàn kết
Dựng lại tình thương, bắc nhịp cầu

Mở mắt nhìn ra thế giới to
Bể dâu xoay chuyển biết bao trò
Thịnh suy, thành bại – do tâm cả
Hòa bình thế giới – mãi còn lo

Ngẫm lẽ quê hương, đất nước mình
Vì sao dân tộc mãi điêu linh
Tự do, dân chủ - xa xôi quá
Vật chất lên ngôi, chẳng nghĩa tình…

Lắng lòng năm mới trước Phật đài
Nguyện cầu đất nước sớm đổi thay
Yêu thương, dựng lại tình dân tộc
Thiện lành vun đắp, xấu dẹp ngay…

Mong cho người Việt biết yêu thương
Dẹp bỏ si mê, biết tự cường
Cùng nhau sám hối bao lầm lỗi
Nắm tay - cùng dựng lại quê hương…

Tết Kỷ Hợi – 2019
PQT


Page last modified on February 12, 2019, at 03:42 AM