KHAI BÚT ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ 2014


Ngựa bay - vượt mọi gian truân
Cùng nhau vực dậy tinh thần Đông A
Nghìn năm đại vận thăng hoa
Con Hồng cháu Lạc – một nhà Việt Nam
Canh tân đất nước, cùng làm
Gieo trồng thiện phước, nâu lam gốc nhà

Giữ gìn chánh niệm trong ta
Nói lời ái ngữ, nhà nhà an vui
Siêng năng, tinh tiến người ơi
Diệt trừ cái ác, cho đời nở hoa
Mùa xuân hiện ở lòng ta
Gieo trồng hạnh phúc, chan hòa yêu thương

An vui lẽ đạo chân thường
Tu tâm là gốc, bốn phương thái hòa…
Lặng nhìn Xuân giữa rừng hoa
Mĩm cười, Di Lặc hiện ra giữa đời
Mong cho sống dậy tình người
Mùa xuân vạn hạnh, sáng ngời đạo tâm…

PQT - Mùng 8 Xuân Giáp Ngọ\\


Page last modified on April 12, 2015, at 02:57 AM