HỒN VIỆT


Hồn dân tộc thoảng trong sương khói
Lúc bình minh, hay tối, đêm về
Lắng nghe hơi thở đồng quê,
Núi sông thỏ thẻ, nhắn về xưa sau…

Nhìn vào tận thẳm sâu đáy mắt,
Người dân mình, héo hắt mõi mòn
Tủi làm sao phận cháu con,
Quê hương mong lắm, nước non đợi chờ…

Tình dân tộc, hồn thơ còn đó
Mà người nay, vất xó, không nhìn
Nhà xem trọng, nước xem khinh
Thấp hèn, khiếp nhược, dân mình ra sao ?

Hồn tổ quốc - xạc xào trong gió
Nhắc bao người, chớ có ơ hờ
Nước nhà bền vững xưa giờ
Bởi dân đoàn kết, chung cờ tự do

Cùng dốc sức chung lo việc nước
Việc khó nào, sau trước cũng nên
Đồng lòng, sông núi vững bền
Muôn dân hãnh diện, hồn thiêng reo mừng…

PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 02:28 AM