HẠT CÁT VÔ DANH


Hãy là hạt cát vô danh
Thẳng ngay, chân thật, hiền lành, ngu ngơ
Thà là một kẻ dại khờ
Sống vui, như thể trẻ thơ giữa đời
Lợi danh, khổ lắm người ơi
Được, vui, thành, bại tơi bời nhục vinh
Bon chen, quên mất chính mình
Từ không hóa có, vô minh xoay vần
Thà như hạt cát - cù lần
Không buồn bị giẫm, chẳng mừng được khen
Giữa đời, hỗn độn mông mênh
Xin làm hạt cát... lênh đênh cõi trần.

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:08 AM