GIAO THỪA


Giờ khắc giao thừa đã điểm xuân
Mừng cho vận nước đổi thay dần.
Năm mới – đón chào thiên kỷ mới
Tân xuân – khai mở vạn niên xuân.
Chúc cho no ấm, an bình mãi
Cầu mong dân chủ, sớm canh tân.
Thế giới đồng tâm xây hạnh phúc,
Khúc khải hoàn ca sắp đến gần…

PQT


Page last modified on April 12, 2015, at 02:26 AM