GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG


“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ, mùng mười tháng ba”,


Nhớ lời nhắc của ông cha
Cháu con Hồng Lạc - chúng ta nhớ về
Cội nguồn – tổ quốc, làng quê
Người xưa dựng nước nhiều bề gian truân
Mở đầu lịch sử bao lần
Chống quân xâm lược, dạy dân kết đoàn
Chăm lo bờ cõi, mở mang
Xây nền văn hiến, nước – làng phân chia
Trống đồng, dấu tích còn kia
Văn minh lúa nước, chăm nghề nhà nông
Nối nghiệp xưa - thuở Lạc Long
Hùng Vương, mười tám đời trong thái bình,
Nào Sơn Tinh đánh Thủy Tinh
Cầu nàng công chúa đẹp xinh Mỵ Nường,
Nào An Tiêm thật đáng thương
Lưu đày ra đảo - còn ươm dưa về,
Nào ai công chúa cứu về
Thạch Sanh lòng tốt chẳng nề ác gian,
Nào khi dâng lễ phụ hoàng
Bánh chưng từ lúa hơn ngàn bạc kim
Trong kho lịch sử mãi tìm
Quốc hồn nhớ mãi – cánh chim xa nguồn
Như cây có cội có nguồn
Nhân ngày giỗ tổ, lòng luôn nhớ về
Việt Nam, sông núi, đồng quê
Trăm đàn chim Việt – hướng về tổ tiên
Sáng tình dân tộc ba miền
Cùng nhau thắp lại - hồn thiêng nước nhà…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:49 AM