GIẢ NHÂN


Hình dáng giống người gọi dã nhân
Bởi tâm cầm thú chẳng sai phần
Chỉ thích bày trò, lòng độc ác
Trong tâm chẳng hiểu nỗi chữ Nhân

Giả nhân, giả nghĩa biết bao người
Khác gì - bọn chúng, gọi đười ươi
Hình người, lòng dạ như cầm thú
Giết hại đồng bào, người hại người.

Thời nay, lắm kẻ giống dã nhân
Mưu kế hại người, chẳng ngại ngần,
Nghĩ ra nhiều chuyện - cay và độc
Bày đặt đủ điều, bức hại dân…

Bởi tâm cầm thú, vốn vô minh
Chẳng tin nhân quả, nghiệp do mình
Múa may, quanh quẩn trong vòng khổ
Bao giờ cho thoát - thân súc sinh ?

PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 02:19 AM