GIÁO DỤC


“Trăm năm trồng người” - đạo từ xưa
Giáo dục làm đầu, dạ xin thưa
Cải cách – chương trình luôn đổi mới
Mà sao tiến bộ, mãi còn chưa…

Đề thi tiểu học, khó gì đâu
Ra đề chẳng khác việc chăn trâu
Mà sao vẫn mãi sai từ đó
Con đường tiểu học - ắt còn lâu.

Trung học phân ban có lạ gì
Bắt chước ngày xưa có khác chi
Chỉ khác, là ta còn thí điểm
Học trò “như chuột” – có hề chi.

Kỳ thi đại học phải thật nghiêm
Cấm học luyện thi, khỏi cần tìm
Nguyện vọng một, hai, là xong hết
Chung đề, chung điểm – cứ ngồi im ?

Thế mà ai dám bảo hỏng rồi,
Giáo dục không nền, chẳng bằng người,
Trồng người, sai sửa tùm lum hết
“Giáo dục ta đây giỏi bằng mười ?”

“Đỉnh cao trí tuệ của loài người”
Bắt chước người ta, giống đười ươi,
Dốt thì thôi chịu, thôi đành dốt
Nhắm mắt làm bừa, khổ lắm ơi…

PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 02:18 AM