Cung chúc tân xuân!

Chúc xuân Canh Tý an bình
Ấm no, hạnh phúc, thắm tình quê hương
Nhà nhà hoà thuận yêu thương
Tự do, dân chủ, muôn phương thái hoà!

Xuân Canh Tý - 2020


Page last modified on February 17, 2021, at 07:34 AM