Chèo thuyền

Chèo, chèo, vượt trùng khơi
Đưa thuyền ta đi tới
Lướt, lướt... trước mắt ta
Giấc mơ - ôi cuộc đời!

Buồn, buồn, nhìn dòng nước
Bóng hình ai ngày trước
Nhớ, nhớ... những tích xưa
Thế gian - bao xuôi ngược!

Nhìn, nhìn, thuyền ta trôi
Hai bờ như xa xôi
Lắng, lắng... muôn xao động
Phút giây - thật tuyệt vời!

PQT - 2/2021


Page last modified on February 27, 2021, at 07:07 AM