CHÀO TẠM BIỆT


Chào nhau ngã nón bên đường
Mùa xuân vẫy gọi, niên trường thảnh thơi,
Buồn vui một thoáng trong đời
Chung đường, đã trọn một thời gian truân
Bến bờ nay đã đến gần,
Chia tay sao vẫn bâng khuâng – nhớ người
Thời gian ngắn quá ai ơi
Giữ hoài một thoáng tơ trời trong tim.

PQT


Page last modified on April 09, 2015, at 08:38 AM