CHO TÔI XIN


Cho tôi xin một chút tình
Để tôi thấy ánh bình minh cuộc đời
Cho tôi một phút rong chơi
Thả trôi ngày tháng trông vời mắt ai
Cho tôi chìm giấc mộng dài
Để không còn thấy ngày mai chưa tròn…

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 06:10 AM