CHO NGƯỜI


Cho người một chút lòng trong
Cho người cả một tấm lòng thiết tha
Cho người cả một bài ca
Cuộc đời trong sáng chan hòa tình thâm
Cho người một ánh trăng rằm
Để người nhớ mãi tháng năm cuộc đời
Cho người – một chút tình tôi
Cho tôi – chỉ một chút thôi – “tình người”

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 03:11 AM