CẢM TÁC THAM QUAN CẢNH CHÙA NHẬT BẢN


Chùa to, cảnh đẹp, dáng uy nghi
Lưu luyến lòng ai khi bước đi
Cảnh cũ, người xưa nay vắng bóng
Chùa trơ, gác cổ chẳng còn gì
Ngẫm cảnh thịnh suy đời vẫn thế
Nhớ người gầy dựng buồn mà chi
Bao giờ đạo Phật như ngày ấy
Chánh pháp vần xoay chắc có khi...

PQT - 2008


Page last modified on May 25, 2015, at 08:27 AM