CÔ ĐƠN


Trăm người trăm ngã khác nhau
Lòng buồn hiu hắt cảnh sầu chơi vơi
Giữa trăm người thể biển khơi
Một mình lặng ngắm khắp nơi một mình
Trăm người chìm giữa lặng thinh
Không gian u ám vô hình bao quanh
Nói gì đi hỡi các anh
Một nụ cười xóa tan mành không gian
Mở lòng ra giữa nhân gian
Xóa đi buồn khổ vô vàn từ đâu ?
Mở lòng ra đề cùng nhau
Vui say hiện tại biết đâu mai này
Muôn người ơi hãy dừng tay
Để cười để nói vui vầy với nhau,
Để không gian bớt sầu đau,
Để chúng ta được bên nhau thêm gần.
Trăm năm biết được mấy lần
Cho ta lại đươc kết thân như vầy ?…


Page last modified on April 09, 2015, at 08:35 AM