CÁI NHÀ


Cái nhà là nhà của ta
Công khó ông cha làm ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Luôn yêu quý nước non nhà

Bài hát ngày xưa thường hát
Mà nay thấm thía vô cùng
Cả đời gian lao khó nhọc
Cái nhà là sự nghiệp chung

Ngày xưa cha ông giữ nước
Bảo vệ ngôi nhà quê hương
Niềm vui gian lao chiến thắng
Quê hương điểm tựa muôn người

Ngôi nhà chở che nuôi dưỡng
Tình thương hoài bão một đời
An cư rồi sau lạc nghiệp
Xây dựng cuộc sống thảnh thơi

Nỗi niềm người xưa giữ nước
Tấm lòng cha ông dựng nhà
Chăm lo tương lai con cháu
Đáp đền - nghĩa vụ chúng ta.

PQT


Page last modified on April 09, 2015, at 08:51 AM