CÓ VÀ KHÔNG


Ngọn lửa ơi, em có đó không ?
Em từ đâu đến giữa mênh mông
Phải chăng em ẩn tàng đâu đó
Nhân duyên mà có - ánh lửa hồng

Em đã sẳn rồi, tự rất lâu
Đông Tây Nam Bắc, chẳng từ đâu
Không sinh không diệt, em vẫn đó
Đợi một bàn tay, sẽ bắt đầu…

Khi gió nổi lên, lửa tắt đi
Nhân duyên đã hết chẳng còn chi
Đâu phải là em không có đó
Có không muôn thuở - có khác gì ?

Ngọn lửa diệt sinh mỗi sát na,
Lửa này khác với lửa hôm qua,
Mặc dù bản chất không sai khác
Không một không hai, vẫn vốn là…

Có chẳng khác không, chẳng phải không
Có không hai mặt khác nhưng đồng
Nhân duyên biểu hiện tuy sai khác
Ngàn xưa không có, có không không ?\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:13 AM