BUÔNG GƯƠM


Gươm buông bỏ, bỗng hóa đài sen trắng
Giúp người mê bừng tỉnh giấc mộng dài
Gươm bỏ xuống, rũ sạch niềm cay đắng
Tỉnh ra rồi, nghiệp quả vẫn còn đây !

Nghiệp phải trả, nhưng lòng càng thanh thản
Giác ngộ bao nghiệp ác đã từng gieo
Nguyện dứt nghiệp để đạo tâm viên mãn
Quyết từ nay, tâm ác cũng dừng theo.

Đọc truyện cũ, cướp buông đao thành Phật
Mong lắm thay cho thế đạo hôm nay
Bỏ việc ác để sống đời thành thật
Gieo duyên lành, sen trắng nở từ đây !

Hãy thức tỉnh, một lần và mãi mãi
Bỏ đồ đao, dứt nghiệp ác xưa nay
Để nguyện sống những tháng ngày vững chãi
Vui duyên lành, từ giây phút hôm nay…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:13 AM