BỤT


Bụt vẫn đó, trong tâm chúng ta
Mỗi lúc đau buồn Bụt hiện ra
Ban phép cứu người vơi nỗi khổ
Đem an lành khắp cõi ta bà

Bụt vẫn đó, ngàn xưa đến nay
Vẫn lắng nghe đời – tiếng khóc ai
Bụt hiểu cuộc đời, thương nhân thế
Chẳng thể lúc nào, cũng ra tay

Bụt không hiện do người không thiện
Kẻ ác gian bức hại người hiền
Kết đảng ma vương – diệt chánh đạo
Tình thương đánh mất, chỗ nào yên ?

Trăm năm một cuộc vô thường
Bụt còn đứng đó, làm gương cho đời
Làm lành, lánh ác người ơi
Đó là mời Bụt về chơi cõi trần.

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 03:07 AM