Bảy đóa sen thơm

Từ vườn Lâm Tỳ Ni
Hơn hai ngàn năm trước
Đức Thế Tôn đã bước
Bảy đóa sen diệu kỳ.

Nâng đỡ bước người đi
Mở ra đường chân lý,
Bước vững vàng thanh tịnh
Trong giáo pháp hòa bình.

Ta bà thành Tịnh độ,
Theo bước chân tỉnh ngộ.
Từng bước nở hoa sen,
Từng bước sáng ánh đèn.

Trước lễ đài Phật đản,
Nguyện cất bước lên đàng,
Nguyện bước chân sen nở,
Tịnh hóa cõi mê mờ.

Chắp tay sen lễ Phật
Xin nguyện thanh tịnh lòng
Bước từng bước thong dong
Trên con đường chân thật.

Đức Kiên (PQT)


Page last modified on May 21, 2021, at 12:17 PM