BÀI KỆ XUÂN


Một năm cốt ở mùa xuân
Một ngày cốt ở giờ dần mà ra
Một nhà cốt ở thuận hòa
Một đời cốt ở lòng ta chuyên cần.

(Ghi lại từ một bài thi kệ để làm điều tâm niệm đầu xuân)


Page last modified on April 12, 2015, at 02:22 AM