ƯỚC HẸN


At last, after all the waiting,
With bated breath and nervous sighs…
Your loving fingers have sought mine
And have promised to make me thine…
For this had been my dream for long,
With you to sing love’s song !

***
Cuối cùng sau nỗi đợi chờ
Với tim khắc khoải, ngẩn ngơ u sầu
Ngón tay ta đã tìm nhau
Hẹn thề kết mối duyên đầu thắm tươi
Anh mơ ước tự lâu rồi
Với em hát khúc ca đời yêu thương !


Page last modified on April 13, 2015, at 03:26 AM