ĐỘI QUÂN TÂY SƠN


“Đánh cho để dài tóc,
Đánh cho để đen răng”

Đánh giữ gìn nòi giống
Đánh tan lũ quân xằng…

Tây Sơn giương cờ nghĩa
Muôn dân đồng lòng theo
Đuổi quân thù khiếp vía
Chăm lo cho dân nghèo…

Người anh hùng áo vải
Nguyễn Huệ - Bắc Bình Vương
Đánh quân Thanh đại bại
Cành đào tặng người thương.

Đuổi quân Xiêm xâm lược
Bình định lại nước nhà
Cải cách – làm bằng được
Mai sau mãi ngợi ca…

Tiếc thay một anh tài !
Đất nước lại đoạn trường
Ôi chiến công vĩ đại
Muôn đời mãi tiếc thương.

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:56 AM