ĐƯỜNG DÀI


Hành trình phía trước thật dài
Nhưng ta không biết ngày mai thế nào
Cần gì biết trước mai sau
Bởi ai thoát được nỗi đau cuộc đời ?
Cuộc đời ơi ! cuộc đời ơi !
Mịt mù, dấn bước cuộc chơi ta vào
Đường dài sao nói chiêm bao
Tình kia thật có – nỗi đau ngàn đời
Bao giờ cây cỏ biết cười
Bấy giờ trần thế hết mùi thương đau
Kiếp người – vui trước khổ sau
Trăm năm – nhòa nhạt lệ sầu trên mi
Dứt duyên bỏ gánh ra đi
Bao giờ dứt được ai bi, ta về.

PQT


Page last modified on September 19, 2018, at 01:57 AM