ÔNG TÔI


Ông tôi râu tóc bạc phơ
Ngày xưa rất khỏe nhưng giờ yếu đau
Ông thường căn dặn trước sau
Anh em phải biết cùng nhau thuận hòa
Không cần rầy mắng hay la
Chỉ cần giảng nhẹ thấy ra lỗi lầm
Làm người giữ vẹn chữ Tâm
Là không hổ thẹn trăm năm sau này
Thú vui rất nhỏ trồng cây
Ông thường vun bón tháng ngày trông nom
Giữ cho bóng rợp xanh om
Lá reo trước gió hoa dòm nắng mai
Cuộc đời xem tựa bóng mây
Ông thường kể chuyện vui vầy cháu con
Mặc dù sức khỏe hao mòn
Nhưng ông vẫn thích lo toan việc nhà
Giữ gìn phong tục ông bà
Trông lo giỗ chạp, Tết và dịp vui
Cho dù cực khổ không lùi
Miễn sao có được niềm vui tuổi già
Trăm năm dù có đi qua
Noi gương ông đó cháu mà đi theo
Vượt qua gian khó gieo neo
Vững lòng tiến bước dù nghèo hay sang
Chăm lo chu đáo mọi đàng
Đó là hạnh phúc thế gian - thật gần ...

PQT


Page last modified on April 09, 2015, at 08:40 AM