Main.XuânCo-vid History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

February 17, 2021, at 07:21 AM by 171.250.191.96 -
Added lines 1-13:
!!Xuân Co-vid


Xuân này khác với mấy xuân xưa\\
Co-vid lan tràn thuốc chữa chưa\\
Vắc-xin sắp có, còn xa lắm\\
Dịch bệnh bùng hoài, tết chẳng chừa\\
Kinh tế một năm nhiều vất vả\\
Đường hướng tương lai vẫn mịt mờ\\
Mong cho xuân tới thôi co-vid\\
Bình an, hạnh phúc, lại... như xưa.\\
\\
PQT - Cuối năm Canh Tý


Page last modified on February 17, 2021, at 07:21 AM