Main.XUÂNMỚI History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-12:
!XUÂN MỚI
\\
Trời xuân ấm áp, nắng lên cao\\
Phố xá đông người - đẹp xiết bao,\\
Năm mới, cùng nhau đi chúc tết,\\
Xuân sang, đồng hẹn đến chùa nao.\\
Mong ước quê hương thêm giàu đẹp,\\
Cầu cho đất nước mãi vươn cao.\\
Sông núi, con người đều đổi mới,\\
Trời mây tổ quốc - thái bình sao !\\
\\
Xuân Mậu Dần - 1998


Page last modified on April 12, 2015, at 02:24 AM