Main.VÔĐỀ1 History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-22:
!VÔ ĐỀ (1)
\\
Đã không hẹn ước cùng nhau\\
Đã không, từ thuở ban đầu mới quen\\
Thì thôi, thôi những hờn ghen\\
Thì thôi, tắt một ngọn đèn yêu thương\\
\\
----
\\
Sóng đã lặng, trăng soi đáy nước\\
Biển đã yên, sau trước thanh bình\\
Trăm năm một cuộc nhân sinh\\
Có gì đâu - một chữ tình thế gian !\\
\\
----
\\
Chỉ là một thoáng trong đời\\
Chỉ là một áng mây trôi hững hờ\\
Mà sao biết mấy mong chờ\\
Mây tan, trăng tỏ - đâu ngờ… chiêm bao.\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:42 AM