Main.ThêuÁo History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-23:
!THÊU ÁO
\\
Anh nắng nhạt nhòa vương tóc ai\\
Lá thu xao xác mái hiên ngoài\\
Bên thềm thiếu nữ ngồi thêu áo\\
Xột xoạt ngoài kia khóm trúc lay\\
\\
Ngẩng mặt má hồng tươi sắc xuân\\
Ngây thơ nhìn đôi én xa dần\\
Có phải đông qua rồi xuân đến\\
Lặng lẽ dừng thêu nàng bâng khuâng\\
\\
Trên áo nàng thêu đôi én xinh\\
Xuân về vui hót khúc ca tình\\
Nàng giữ mùa xuân trên chiếc aó\\
Để thấy hoài hạnh phúc bên mình\\
\\
Tôi muốn bước vào mùa xuân em\\
Cùng em thơ thẩn ở bên thềm\\
Đôi ta như én mùa xuân đó\\
Em sẽ ngồi thêu, anh ngắm xem.\\
\\
PQT


Page last modified on April 10, 2015, at 07:46 AM