Main.TÌNHBẤTTỬ History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-16:
!TÌNH BẤT TỬ
\\
Tình yêu là một cành hoa\\
Mong manh dễ vỡ, nhưng mà dễ thương\\
Tình là một đóa vô thường\\
Nở ra chứng nghiệm - lẽ thường bất sinh\\
Yêu là giọt nước tịnh bình\\
Xóa tan đau khổ, điêu linh thuở nào\\
Âm ba vang vọng xưa sau\\
Tình yêu muôn thuở - sắc màu nguyên sơ\\
Rằng từ xưa đến bây giờ\\
Tình yêu còn mãi, đôi bờ tử sinh\\
Yêu nhau cho vẹn chữ tình\\
Cùng nhau cho trọn, lênh đênh cuộc đời…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:19 AM