Main.PHẬTGIÁOVIỆTNAM History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-28:
!PHẬT GIÁO VIỆT NAM
\\
Phật giáo Việt Nam mãi sáng ngời\\
Chiếu soi ánh sáng khắp cuộc đời\\
Gieo vào tâm thức người dân Việt\\
Ông Bụt hiền từ ở khắp nơi…\\
\\
Đạo Phật Việt Nam mãi còn đây\\
Dẫu cho ma chướng, hiểm nguy đầy\\
Vô úy, yên bình qua hoạn nạn\\
Phật tử cùng nhau - lại dựng xây.\\
\\
Ngôi nhà Phật giáo của dân ta\\
Từ trong lịch sử nước non nhà,\\
Là nơi chia sẻ vui, buồn, khổ,\\
Điểm tựa tinh thần cho chúng ta\\
\\
Phật giáo chưa từng có rẽ phân\\
Có Nam, có Bắc bởi tâm trần\\
Do bao kẻ ác gây chia rẽ,\\
Thống nhất từ xưa – tiếng chuông ngân\\
\\
Ngàn năm còn đó, bóng Phật đà\\
Cây nêu ngày Tết, đuổi tà ma\\
Nơi nào ánh sáng hào quang chiếu\\
Dân chúng yên bình, kẻ ác xa…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:12 AM