Main.MỪNGXUÂNDILẶC History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-20:
!MỪNG XUÂN DI LẶC
\\
Nụ cười Di Lặc sáng ngời\\
Xóa bao phiền muộn một đời gian lao\\
Xuân về mai nở đón chào\\
Đến chùa lễ Phật cùng nhau vui cười\\
Chắp tay con hướng về người\\
Nhắc con - an lạc vui tươi tràn trề\\
Nhắc con - chớ lạc nẻo mê\\
Tham, sân, si bỏ, trở về nẻo ngay\\
Giữ thân, miệng, ý … hàng ngày\\
Mùa xuân luôn hiện ở đây bên mình\\
Dẫu cho lục tặc vây mình\\
Cũng không vướng bận, chúng sinh độ rồi\\
Vô thường, vô ngã, ai ơi\\
Vô ngôn thuyết pháp, nụ cười nguyên xuân\\
Chúc người tinh tấn, chuyên cần\\
Long Hoa hẹn gặp, mùa xuân an lành !\\
\\
(Xuân Mậu Tý – 2008)


Page last modified on April 12, 2015, at 02:36 AM