Main.MỞNỀNĐỘCLẬP History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-20:
!MỞ NỀN ĐỘC LẬP
\\
Ngàn năm dưới gót giặc Tàu\\
Quê hương yêu dấu còn đâu thanh bình ?\\
Bao phen trống dậy biên đình\\
Nước nhà đến vận hồi sinh trưởng thành\\
Ngô Quyền – sáng mãi sử xanh\\
Mở thời độc lập, quyết giành tự do\\
Bạch Đằng, dựng lại cơ đồ\\
Đánh tan Nam Hán, đóng đô, xây thành\\
Quê hương, dựng lại thật nhanh,\\
Muôn dân một ý, lòng thành việc chung\\
Buổi đầu gian khó vô cùng\\
Giữ gìn độc lập, cùng chung xây nền\\
Quyết lòng gắng chí sẽ nên,\\
Việt Nam độc lập, vững bền mai sau\\
Quê hương đất nước dài lâu\\
Tương lai tươi sáng, mở đầu từ đây…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:52 AM