Main.MƯA2 History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-23:
!MƯA (2)
\\
Chiều nay mưa giăng giăng\\
Phố nhỏ buồn hiu - vắng !\\
Anh nhớ em âm thầm\\
Khẽ hát bài ‘Dư âm’\\
\\
Có nỗi nhớ mênh mang\\
Có nỗi buồn man mác\\
Thấm lạnh từng câu hát\\
Thương em tôi dịu dàng\\
\\
Mưa như gảy cung đàn\\
Gió thổi điệu tình tang\\
Đất trời cùng giao hưởng\\
Bài tình ca yêu thương\\
\\
Bài ca của đất trời\\
Bài ca của muôn đời,\\
Tình yêu thương - nồng cháy\\
Bên nhau, ta đắm say…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:25 AM