Main.KhaiBútXuânTânSửu History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

February 17, 2021, at 07:23 AM by 171.250.191.96 -
Added lines 1-12:
!!Khai bút xuân Tân Sửu

Xuân hạ thu đông... rồi lại xuân \\
Bốn mùa thời tiết mãi xoay vần\\
Chuột đi, Trâu đến người thêm tuổi\\
Đông qua, Xuân lại biết bao lần\\
Chúc xuân Tân Sửu luôn mạnh khỏe\\
Cầu tết năm sau dịch hết dần\\
Dẫu biết hoa tàn, hoa sẽ nở\\
Lặng nhìn thế sự, mãi bâng khuâng...\\
\\
PQT - Mùng 5 tết Tân Sửu


Page last modified on February 17, 2021, at 07:23 AM