Main.KHOẢNGCÁCH History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-23:
!KHOẢNG CÁCH
\\
Em yêu anh mà anh đâu biết\\
Để thời gian, ngăn cách trái tim nồng\\
Để tình thương vùi lấp khoảng mênh mông\\
Cho hai đứa dần xa hai cực…\\
\\
Rồi một sớm – nắng vàng sáng rực\\
Chợt nhận ra rằng, ta cũng yêu em\\
Dẫu đi khắp phương trời góc bể\\
Vẫn thoáng trong tim, một đốm lửa hồng\\
\\
Và từ đó, khoảng cách là vô nghĩa\\
Như vô cực gặp nhau ở hai đầu\\
Bởi yêu nhau, rồi sẽ lại tìm nhau\\
Dù phải vượt muôn trùng cách trở\\
\\
Tình xưa cũ – thoáng còn bỡ ngỡ\\
Chả trách chi em, hay dỗi hay hờn\\
Ở bên nhau, càng hiểu rõ nhau hơn\\
Tình thắm mãi – khi không còn “khoảng cách”.\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:18 AM