Main.CáThángTư History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-18:
!!Cá tháng tư
\\
Tháng tư cá chết trắng bờ\\
Ngư dân Hà Tĩnh vật vờ đau thương\\
Rằng sao có kẻ bất lương\\
Đầu độc giết cả môi trường biển xanh\\
Hết họp kín, lại chối quanh\\
Lương tâm đâu hỡi, mùi tanh thấu trời\\
Tháng tư cá chẳng thể cười\\
Lãnh đạo đâu vắng, ai người có tâm?\\
Người dân khổ sở khóc thầm\\
Môi trường ô nhiễm bao năm phục hồi ?\\
Trời ơi, ngó xuống mà coi!\\
Làm dân nước Việt thiệt thòi biết bao\\
Bao năm vẫn mãi tự hào...\\
Cá không sống nỗi, làm sao ... con người ?!?\\
\\
Pqt - 4/2016


Page last modified on May 18, 2016, at 08:03 AM