Main.ĐỊNHNGHĨATÌNHYÊU History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Changed line 3 from:
\\
to:
Added lines 1-32:
!ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
''Phạm Trường Linh''
\\
Tình yêu là một đề tài bất tử của con người. Nó vượt qua mọi thời gian và không gian. Nó có thể oằn oại trong kiếp nhân sinh đau khổ, cũng có thể cao vút và thanh thoát giữa muôn ngàn náo động của âm thanh cuộc sống. Nhưng nó thấm vào lòng mỗi con người, bởi những rung cảm thầm lặng và sâu sắc nhất. Nó tồn tại cho mỗi con người còn sống đẹp, giữa mộng mơ và thực tại, dù đêm xanh xao hay ngày nắng lửa.

Chính vì thế mỗi khoảnh khắc trôi qua, có một giá trị không thể nào thay thế, bởi con người không thể tắm hai lần trong cùng luồng nước cuả giòng sông (L'homme ne baigne pas deux fois dans même l'eau. Héraclite).

Em đã đến, dù lặng lẽ âm thầm hay đột nhiên mãnh liệt, em đã yêu và đã được yêu, đã chia sẻ ngọt bùi đến độ, đã góp phần đưa nhau lên tận trời cao, cũng như dìm nhau xuống tận biển đời đau thương bão tố.

Dấu chân ta đã để lại trên những con đường, những công viên, bãi đồng quạnh hiu hay dưới đêm trăng tịch mịch... Tiếng hát của một thời đã xa, tình yêu cuả một thời đã chết– nhưng tiếng văng vẳng u hoài vẫn còn vang vọng trên khắp hành tinh, bàng bạc qua mọi thời gian.

Như một loài hoa quí, nó nở ra không lệ thuộc vào ngoại giới, không giai cấp và chánh kiến, dù bão lửa chiến tranh hay thanh bình nắng ấm. Do đó, anh lưu giữ lại đây những mảnh đời hoa cuả một thời đã yêu say đắm, không một điều gì hối tiếc. Dường như trong tác phẩm "Love story” có một câu đáng nhớ : “Love means not ever having to say you are sorry”.

Anh cũng vậy, có gì phải tiếc khi con người biết sống và biết yêu nhau.Tuổi trẻ sẽ qua đi nhưng dấu vết cuả nó vẫn còn đó không phai như cánh hoa thạch thảo còn mãi để tưởng nhớ một muà thu xa vắng, phải không em ?

----

!LOVE DEFINITION
''Translated by Phạm Quốc Trung''

From the past till now, love is always an immortal topic. It exists over time and space. As a beautiful flower, love is in blossom not depending on any external conditions, such as : conception of life, political opinion, war or peace… We could be moved by a lot of love stories from the East to the West, from time to time.

Love could make us feel either very happy or so sorrow. When falling in love, some people think that life is beautiful, but the others say that life is black. Anyway, love’s existence in our heart with good emotion, deep sentiment makes our lives become meaningful. Without love, our lives will become uninteresting and boring.

However, love only has its own meaning in the present time. Because we all know that “people can not take bath twice in the same current of the river”. So, we should respect and appreciate every point of time in our lives.

Be respect your love, no matter how it come to you and no matter where it will lead you to ! Maybe you will fall in love or be loved, maybe it will lead you to the high sky or even to the miserable life, we should respect every love souvenirs we have had : the path we walk, the place we come, and everything we talk…

Many love songs of the past still resound around the world, and echo back through the time. It is still there in our memory.
Therefore, we should try to enjoy our love in anytime of our life. I still remember a good expression in the “Love Story” novel, that is “Love means not ever having to say you are sorry”.

It is really true ! There is nothing for us to regret when we know how to live and love each other. Youth will soon over, but its trace still there forever to remind us about our love. Let’s live and love each other, and we will hear an immortal love song echo back from the past till now and forever.


Page last modified on April 12, 2015, at 08:56 AM