Main.ĐÓAVÔTHƯỜNG History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-24:
!ĐÓA VÔ THƯỜNG
\\
Em là một đóa vô thường\\
Nở ra xoa dịu đau thương cuộc đời\\
Tình yêu – quý lắm ai ơi\\
Hãy cùng trân trọng, muôn lời yêu thương\\
Đóa hoa nở giữa đoạn trường\\
Lung linh ánh sáng, tỏa hương cho đời\\
Dẫu rằng, nở để tàn thôi\\
Vẫn bình yên nở, muôn đời không phai\\
Đóa vô thường của hôm nay\\
Vẫn mang hạt giống của ngày xa xưa\\
Vô thường sớm nắng chiều mưa\\
Tên em – vẫn thế ngàn xưa đến giờ\\
Nhắc người chớ có ơ hờ\\
Lãng trôi ngày tháng vật vờ vô tri\\
Dẫu đời thay đổi biến di\\
Vô thường còn đó khắc ghi trong lòng\\
Tình yêu tỏa ngát hư không\\
Hãy gìn giữ mãi tấm lòng yêu thương\\
Biết rằng đời vốn vô thường\\
Tình yêu còn mãi - ngát hương cuộc đời…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:35 AM