Main.VÌSAO History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-23:
!VÌ SAO ?
\\
Tự hỏi - vì sao ta yêu em ?\\
Vì sao thương nhớ suốt ngày đêm ?\\
Vì sao vui sướng, vì sao khổ ?\\
Chỉ bởi vì… vì ta yêu em !\\
\\
Chẳng hiểu, yêu em tự lúc nào ?\\
Mà lòng tê tái với thương đau\\
Đầu óc quẩn quanh - ngàn câu hỏi…\\
Biết đến bao giờ, ta bên nhau ?\\
\\
Câu hỏi vang lên, chẳng trả lời\\
Em có hay chăng – giữa cuộc đời,\\
Có nghe nhịp đập tim anh đó\\
Thương nhớ ngổn ngang – dạ rối bời\\
\\
Hãy cứ lặng im – chẳng cần lời\\
Muôn ngàn câu hỏi, chảy về xuôi\\
Lắng nghe, tiếng gọi từ sâu thẳm\\
Sẽ thấy, trong ta vạn tiếng cười…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:26 AM