Main.Poems History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

July 27, 2021, at 07:18 AM by 116.102.231.123 -
Added line 195:
* [[Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm]]
May 21, 2021, at 12:16 PM by 171.250.186.150 -
Added lines 193-194:
* [[Bảy đóa sen thơm]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/bay-doa-sen-thom/3071.html | Từ Quang 32]]
* [[Tạ ơn Phật]]
February 27, 2021, at 07:06 AM by 116.100.241.52 -
Added line 266:
* [[Chèo thuyền]]
February 17, 2021, at 07:34 AM by 171.250.191.96 -
Added line 105:
* [[Cung chúc tân xuân]]
February 17, 2021, at 07:20 AM by 171.250.191.96 -
Added lines 105-106:
* [[Xuân Co-vid]]
* [[Khai bút Xuân Tân Sửu]]
November 17, 2020, at 08:59 AM by 116.100.241.99 -
Changed lines 260-262 from:
* [[Thương quá Hongkong]]
to:
* [[Thương quá Hongkong]]
* [[Mừng sinh nhật QLCN]]
* [[Khi thầy viết bảng
]]
August 10, 2020, at 08:05 AM by 171.232.60.238 -
Changed line 161 from:
* [[VU LAN BỒN]]
to:
* [[VU LAN BỒN]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/vu-lan-bon/3227.html | Từ Quang 33, 7/2020]]
Changed line 189 from:
* [[Mừng ngày Đức Phật thành đạo]]
to:
* [[Mừng ngày Đức Phật thành đạo]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/bay-doa-sen-thom/3071.html | Từ Quang 32]]
Added line 189:
* [[Mừng ngày Đức Phật thành đạo]]
November 21, 2019, at 07:40 AM by 115.77.93.211 -
Changed lines 258-259 from:
* [[Tình thầy trò]]
to:
* [[Tình thầy trò]]
* [[Thương quá Hongkong
]]
Changed line 179 from:
* [[RẰM THÁNG TƯ]]
to:
* [[RẰM THÁNG TƯ]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-duc-kien-pqt/1940.html | Từ Quang 28]]
Changed line 186 from:
* [[THEO BƯỚC CHÂN BỤT]]
to:
* [[THEO BƯỚC CHÂN BỤT]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-duc-kien-pqt/1940.html | Từ Quang 28]]
Changed lines 148-150 from:
* [[Ơn cha nghĩa mẹ]]
to:
Added line 188:
* [[Ơn cha nghĩa mẹ]]
Added line 148:
* [[Ơn cha nghĩa mẹ]]
April 09, 2019, at 08:08 AM by 115.79.227.174 -
Added line 225:
* [[Cảm niệm vua Hùng]]
February 12, 2019, at 03:38 AM by 221.133.13.121 -
Changed lines 104-105 from:
to:
* [[Khai bút Xuân Kỷ Hợi]]
Changed line 185 from:
* [[Lễ Phật]]
to:
* [[Lễ Phật]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-duc-kien/1856.html | Từ Quang 27]]
Changed line 187 from:
* [[Sau cơn mưa]]
to:
* [[Sau cơn mưa]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-duc-kien/1856.html | Từ Quang 27]]
February 12, 2019, at 03:37 AM by 221.133.13.121 -
Changed line 176 from:
* [[CÓ VÀ KHÔNG]]
to:
* [[CÓ VÀ KHÔNG]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-duc-kien/1856.html | Từ Quang 27]]
November 08, 2018, at 08:42 AM by 203.205.32.236 -
Added line 185:
* [[THEO BƯỚC CHÂN BỤT]]
November 08, 2018, at 08:37 AM by 203.205.32.236 -
Added line 185:
* [[Sau cơn mưa]]
Added line 221:
* [[Viết cho quê hương yêu dấu]]
February 20, 2018, at 05:43 AM by 113.163.175.189 -
Added lines 103-104:
* [[Khai bút Xuân Mậu Tuất]]
Added line 102:
* [[Xuân Mậu Tuất 2018]]
Changed line 90 from:
* [[ĐÓN XUÂN NƠI XỨ PHÙ TANG]]
to:
* [[ĐÓN XUÂN NƠI XỨ PHÙ TANG]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/lang-nghe-don-xuan-noi-xu-phu-tang/1627.html | Từ Quang 23, 1/2018]]
Changed line 163 from:
* [[LẮNG NGHE]]
to:
* [[LẮNG NGHE]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/lang-nghe-don-xuan-noi-xu-phu-tang/1627.html | Từ Quang 23, 1/2018]]
Added line 100:
* [[CUỐI NĂM]]
Added line 100:
* [[Dòng thời gian]]
Changed line 172 from:
* [[MỪNG PHẬT ĐẢN]]
to:
* [[MỪNG PHẬT ĐẢN]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-van-ha-vinh-phat-dan-mung-phat-dan/1391.html | Từ Quang 20]]
Changed lines 246-247 from:
* [[Cá tháng tư]]
to:
* [[Cá tháng tư]]
* [[Tình thầy trò
]]
Added line 179:
* [[Lễ Phật]]
Added line 214:
* [[Kính lễ vua Hùng]]
Added line 99:
* [[Mừng xuân Đinh Dậu]]
Changed line 161 from:
* [[HẠT CÁT VÔ DANH]]
to:
* [[HẠT CÁT VÔ DANH]], xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/hat-cat-vo-danh-tho/1099.html | Từ Quang 16, 4/2016]]
Changed line 89 from:
* [[MỪNG XUÂN DI LẶC]]
to:
* [[MỪNG XUÂN DI LẶC]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-duc-kien/1337.html | Từ Quang 19, 1/2017]]
Changed line 98 from:
* [[Khai bút đầu Xuân Bính Thân 2016]]
to:
* [[Khai bút đầu Xuân Bính Thân 2016]] - xem trên [[http://chuaxaloi.vn/thong-tin/trang-tho-duc-kien/1337.html | Từ Quang 19, 1/2017]]
Changed lines 98-99 from:
to:
* [[Khai bút đầu Xuân Bính Thân 2016]]
Changed lines 215-227 from:
!!Tuyển tập Linh tinh-Khác
to:
!!Tập thơ Thiên Nhiên & Môi Trường
* [[Non nước]]
* [[Cảm xúc dưới mưa]]
* [[Gió]]
* [[Trăng]]
* [[Mưa về]]
* [[Am thanh cuộc sống]]
* [[THIÊN NHIÊN]]
* [[HOA MAI]]
* [[SEN TRẮNG]]
* [[SÔNG NÚI QUÊ HƯƠNG]]
* [[BÃO TỐ]]
* [[VĂN MINH ĐÔ THỊ]]
Deleted line 228:
* [[Thơ cho con]]
Added lines 230-235:
* [[Tiếng vọng lương tâm]]
* [[Cá tháng tư]]


!!Tuyển tập Linh tinh-Khác
* [[Thơ cho con]]
Changed lines 240-243 from:
* [[Tiếng vọng lương tâm]]
to:
* [[Tiếng vọng lương tâm]]
* [[Lương sư hưng quốc]]
* [[Kyoto mùa chia ly và hội ngộ]]
* [[Cá tháng tư
]]
May 02, 2015, at 06:07 AM by 14.169.205.234 -
Changed line 173 from:
* [[CẢM TÁC THAM QUAN CẢNH CHÙA NHẬT BẢN]]
to:
* [[CẢM TÁC THAM QUAN CẢNH CHÙA NHẬT BẢN]]
Added line 182:
* [[QUÊ HƯƠNG]]
Changed line 222 from:
* [[Tiếng vọng lương tâm]]
to:
* [[Tiếng vọng lương tâm]]
Added line 220:
* [[Xa rồi]]
Added line 220:
* [[Tiếng vọng lương tâm]]
Added line 139:
* [[Thu thương nhớ]]
Changed line 218 from:
* [[Chào tạm biệt]]
to:
* [[Chào tạm biệt (2)]]
Changed line 218 from:
to:
* [[Chào tạm biệt]]
Added line 209:
* [[Vượt qua nỗi sợ]]
Added line 216:
* [[Khóc Bố]]
Added line 152:
* [[VU LAN BỒN]]
Added line 214:
* [[Đạo làm thầy]]
Changed line 207 from:
* [[Tưởng niệm 74 chiến sĩ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa - 19/1/1974]]
to:
* [[Tưởng niệm 74 chiến sĩ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa]]
Deleted line 178:
* [[NON NƯỚC]]
Changed lines 212-214 from:
to:
* [[Tiếng chuông tặng người]]
* [[Thơ cho con]]
* [[Cùng bảo vệ thiên nhiên]]
Added line 169:
* [[RẰM THÁNG TƯ]]
Added line 151:
* [[ĐẠO HIẾU]]
Deleted line 149:
* [[VU LAN]]
Added line 172:
* [[CƯ TRẦN LẠC ĐẠO]]
Deleted line 21:
** [[Ai hiểu lòng ta]]
Deleted lines 125-126:
* [[TRĂM NĂM]]
* [[VÔ ĐỀ]]
Deleted lines 128-129:
* [[TỰ VẤN]]
* [[LẮNG NGHE]]
Deleted lines 132-133:
* [[VÔ ĐỀ (2)]]
* [[VÔ ĐỀ (3)]]
Deleted line 72:
* [[XUÂN HY VỌNG]]
Added line 89:
* [[XUÂN HY VỌNG]]
Deleted lines 23-25:
** [[Về đâu]]
** [[Mộng]]
** [[Trở về]]
Deleted lines 75-76:
* [[KHÔNG SỢ HÃI]]
* [[ĐỨNG LÊN]]
Added lines 186-217:
* [[LỜI NÓI ĐẦU 5]]
* [[NON NƯỚC]]
* [[SÔNG NÚI QUÊ HƯƠNG]]
* [[MỘNG THÁI BÌNH]]
* [[ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM]]
* [[TÌNH DÂN TỘC]]
* [[4 NGÀN NĂM VĂN HIẾN]]
* [[GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG]]
* [[NỮ TƯỚNG VIỆT]]
* [[NAM QUỐC SƠN HÀ]]
* [[MỞ NỀN ĐỘC LẬP]]
* [[THỐNG NHẤT SƠN HÀ]]
* [[ĐỨC THÁNH TRẦN]]
* [[LAM SƠN KHỞI NGHĨA]]
* [[ĐỘI QUÂN TÂY SƠN]]
* [[HỌA THƠ]]
* [[Bát Nhã – tiếng chuông cảnh tỉnh]]
* [[BÃO TỐ]]
* [[VĂN MINH ĐÔ THỊ]]
* [[GIÁO DỤC]]
* [[GIẢ NHÂN]]
* [[KHÔNG SỢ HÃI]]
* [[ĐỨNG LÊN]]
* [[QUYẾT TỬ]]
* [[VẬN HỘI MỚI]]
* [[THỰC TÂM]]
* [[HỒN VIỆT]]
* [[LỬA VIỆT]]
* [[VẬN NƯỚC]]
* [[Xiết chặt tay cùng bảo vệ non sông]]
* [[Tưởng niệm 74 chiến sĩ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa - 19/1/1974]]
Deleted line 130:
* [[HÃY KHÓC ĐỂ CÓ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI]]
Deleted lines 138-139:
* [[VỌNG TƯỞNG]]
* [[VU LAN BÁO HIẾU]]
Added lines 154-185:
* [[LỜI NÓI ĐẦU 4]]
* [[NHẮN NHỦ]]
* [[ĐƯỜNG DÀI]]
* [[AI HIỂU LÒNG TA]]
* [[VỀ ĐÂU]]
* [[MỘNG]]
* [[VỌNG TƯỞNG]]
* [[TRỞ VỀ]]
* [[VU LAN]]
* [[VU LAN BÁO HIẾU]]
* [[BỤT]]
* [[SỐNG ĐẠO]]
* [[HẠNH PHÚC]]
* [[TỈNH NGỘ]]
* [[HÃY KHÓC ĐỂ CÓ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI]]
* [[LẮNG NGHE]]
* [[HẠT CÁT VÔ DANH]]
* [[TRĂM NĂM]]
* [[TỰ VẤN]]
* [[VÔ ĐỀ]]
* [[SEN TRẮNG]]
* [[PHẬT QUANG]]
* [[ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT]]
* [[PHẬT GIÁO VIỆT NAM]]
* [[BUÔNG GƯƠM]]
* [[CÓ VÀ KHÔNG]]
* [[MỪNG PHẬT ĐẢN]]
* [[MẸ HIỀN QUAN ÂM]]
* [[CẢM TÁC THAM QUAN CẢNH CHÙA NHẬT BẢN]]
* [[THIÊN NHIÊN]]
* [[Ý NGHĨA CUỘC SỐNG]]
Deleted lines 11-13:
** [[Xuân mới]]
** [[Hoa mai]]
** [[Giao thừa]]
Added lines 104-153:

!!Tập thơ Đóa Vô Thường
* [[LỜI NÓI ĐẦU 3]]
* [[ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU]]
* [[GỞI NGƯỜI TÔI YÊU]]
* [[CUỐI NĂM]]
* [[TÂM SỰ NÀNG MỴ CHÂU]]
* [[CÓ GÌ ĐÂU]]
* [[TÌNH YÊU]]
* [[NHỚ EM]]
* [[THÔI NHÉ]]
* [[DỪNG LẠI]]
* [[CHẲNG THỂ]]
* [[SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG]]
* [[TÌNH EM]]
* [[ĐỢI CHỜ]]
* [[YÊU QUÁ EM ƠI]]
* [[EM TÔI]]
* [[KHOẢNG CÁCH]]
* [[DỖI HỜN]]
* [[TÌNH BẤT TỬ ]]
* [[THIÊN THẦN NHỎ BÉ]]
* [[TÌNH ƠI]]
* [[MƯA (1)]]
* [[MƯA (2)]]
* [[VÌ SAO ?]]
* [[ƯỚC HẸN]]
* [[HÃY KHÓC ĐỂ CÓ THỂ XOA DỊU NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI]]
* [[TRĂM NĂM]]
* [[VÔ ĐỀ]]
* [[YÊN BÌNH]]
* [[GIÁC NGỘ]]
* [[MƯA THÁNG BẢY]]
* [[TỰ VẤN]]
* [[LẮNG NGHE]]
* [[ĐÓA VÔ THƯỜNG]]
* [[VỌNG TƯỞNG]]
* [[VU LAN BÁO HIẾU]]
* [[HÀNH TRÌNH GIAN NAN]]
* [[NỖI LÒNG TRƯƠNG CHI]]
* [[VÔ ĐỀ (1)]]
* [[VÔ ĐỀ (2)]]
* [[VÔ ĐỀ (3)]]
* [[TẶNG EM GÁI PHƯƠNG XA]]
* [[THƯƠNG NHỚ XA XĂM]]
* [[CHIA TAY]]
* [[Mơ một ngày bên em]]
* [[Nhớ em]]
* [[Khi em hai sáu]]
* [[Chúc mừng sinh nhật]]
Added lines 88-107:
* [[LỜI TỰA]]
* [[BÀI KỆ XUÂN]]
* [[XUÂN MỚI]]
* [[HOA MAI]]
* [[GIAO THỪA]]
* [[Mừng Xuân Mới]]
* [[XUÂN QUÊ HƯƠNG]]
* [[VẬN HỘI MỚI]]
* [[LỜI CHÚC XUÂN]]
* [[XUÂN BẤT TẬN]]
* [[MỪNG XUÂN DI LẶC]]
* [[ĐÓN XUÂN NƠI XỨ PHÙ TANG]]
* [[Mừng xuân Canh Dần - 2010]]
* [[Xuân nhớ nhà]]
* [[Khai bút đầu năm (2012)]]
* [[Xuân nhớ Bố]]
* [[Xuân Quý Tỵ 2013]]
* [[Khai bút đầu Xuân Giáp Ngọ 2014]]
* [[Khai bút Xuân Ất Mùi 2015]]
Deleted line 14:
** [[Quê hương]]
Added lines 61-85:
* [[LỜI NÓI ĐẦU 2]]
* [[BỤT]]
* [[SỐNG ĐẠO]]
* [[HẠNH PHÚC]]
* [[CHO NGƯỜI]]
* [[TÌNH NGƯỜI]]
* [[THƯƠNG NHỚ]]
* [[ĐÔI MẮT]]
* [[NHỚ EM]]
* [[MƯA RƠI]]
* [[VỀ QUÊ]]
* [[MƯA LẠNH]]
* [[THƠ ĐÈN CẦY]]
* [[TỈNH NGỘ]]
* [[CHO TÔI XIN]]
* [[CÓ GÌ ĐÂU]]
* [[TÂM SỰ NGƯỜI THẦY]]
* [[SỐNG THỰC]]
* [[KHÔNG SỢ HÃI]]
* [[ĐỨNG LÊN]]
* [[XUÂN HY VỌNG]]
* [[QUÊ HƯƠNG]]
* [[MỘT MÌNH]]
* [[SÁNG MỘT NIỀM TIN]]
Changed lines 6-30 from:
# [[Non nước]]
# [[Cảm xúc dưới mưa]]
# [[Gió]]
# [[Trăng]]
# [[Người lữ khách]]
# [[Tâm sự người lái đò]]
# [[Xuân mới]]
# [[Hoa mai]]
# [[Giao thừa]]
# [[Quê hương]]
# [[Kiếp người]]
# [[Mưa buồn]]
# [[Tỉnh]]
# [[Thiên tai]]
# [[Am thanh cuộc sống]]
# [[Đạo và đời]]
# [[Nghiệp]]
# [[Nhắn nhủ]]
# [[Đường dài]]
# [[Ta muốn]]
# [[Ai hiểu lòng ta]]
# [[Mưa về]]
# [[Về đâu]]
# [[Mộng]]
# [[Trở về]]
to:
** [[Non nước]]
** [[Cảm xúc dưới mưa]]
** [[Gió]]
** [[Trăng]]
** [[Người lữ khách]]
** [[Tâm sự người lái đò]]
** [[Xuân mới]]
** [[Hoa mai]]
** [[Giao thừa]]
** [[Quê hương]]
** [[Kiếp người]]
** [[Mưa buồn]]
** [[Tỉnh]]
** [[Thiên tai]]
** [[Am thanh cuộc sống]]
** [[Đạo và đời]]
** [[Nghiệp]]
** [[Nhắn nhủ]]
** [[Đường dài]]
** [[Ta muốn]]
** [[Ai hiểu lòng ta]]
** [[Mưa về]]
** [[Về đâu]]
** [[Mộng]]
** [[Trở về]]
Changed lines 32-40 from:
# [[Hiến chương nhà giáo]]
# [[Nhớ trường xưa]]
# [[Công ơn thầy cô]]
# [[Giờ tan trường]]
# [[Gửi một người ra đi]]
# [[Cô đơn]]
# [[Tạm biệt giảng đường]]
# [[Chia tay bè bạn]]
# [[Chào tạm biệt]]
to:
** [[Hiến chương nhà giáo]]
** [[Nhớ trường xưa]]
** [[Công ơn thầy cô]]
** [[Giờ tan trường]]
** [[Gửi một người ra đi]]
** [[Cô đơn]]
** [[Tạm biệt giảng đường]]
** [[Chia tay bè bạn]]
** [[Chào tạm biệt]]
Changed lines 42-49 from:
# [[Ông tôi]]
# [[Bà ngoại]]
# [[Tặng em gái]]
# [[Vu lan]]
# [[Viết về cha mẹ]]
# [[Cái nhà]]
# [[Chiều buồn]]
# [[Mùa hè đỏ lửa]]
to:
** [[Ông tôi]]
** [[Bà ngoại]]
** [[Tặng em gái]]
** [[Vu lan]]
** [[Viết về cha mẹ]]
** [[Cái nhà]]
** [[Chiều buồn]]
** [[Mùa hè đỏ lửa]]
Changed lines 51-59 from:
# [[Gởi người tôi yêu]]
# [[Yêu em]]
# [[Thêu áo]]
# [[Gặp em]]
# [[Chia tay]]
# [[Giấc mơ]]
# [[Yêu]]
# [[Tíc tắc]]
# [[Gặp gỡ]]
to:
** [[Gởi người tôi yêu]]
** [[Yêu em]]
** [[Thêu áo]]
** [[Gặp em]]
** [[Chia tay]]
** [[Giấc mơ]]
** [[Yêu]]
** [[Tíc tắc]]
** [[Gặp gỡ]]
Changed line 4 from:
* LỜI NÓI ĐẦU
to:
* [[LỜI NÓI ĐẦU]]
Changed lines 7-30 from:
# Cảm xúc dưới mưa]]
# Gió]]
# Trăng]]
# Người lữ khách]]
# Tâm sự người lái đò]]
# Xuân mới]]
# Hoa mai]]
# Giao thừa]]
# Quê hương]]
# Kiếp người]]
# Mưa buồn]]
# Tỉnh]]
# Thiên tai]]
# Am thanh cuộc sống]]
# Đạo và đời]]
# Nghiệp]]
# Nhắn nhủ]]
# Đường dài]]
# Ta muốn]]
# Ai hiểu lòng ta]]
# Mưa về]]
# Về đâu]]
# Mộng]]
# Trở về]]
to:
# [[Cảm xúc dưới mưa]]
# [[Gió]]
# [[Trăng]]
# [[Người lữ khách]]
# [[Tâm sự người lái đò]]
# [[Xuân mới]]
# [[Hoa mai]]
# [[Giao thừa]]
# [[Quê hương]]
# [[Kiếp người]]
# [[Mưa buồn]]
# [[Tỉnh]]
# [[Thiên tai]]
# [[Am thanh cuộc sống]]
# [[Đạo và đời]]
# [[Nghiệp]]
# [[Nhắn nhủ]]
# [[Đường dài]]
# [[Ta muốn]]
# [[Ai hiểu lòng ta]]
# [[Mưa về]]
# [[Về đâu]]
# [[Mộng]]
# [[Trở về]]
Added lines 2-70:

!!Tập thơ Tiếng Lòng (đầu tay)
* LỜI NÓI ĐẦU
* ĐẤT TRỜI QUÊ HƯƠNG – CUỘC ĐỜI
# [[Non nước]]
# Cảm xúc dưới mưa]]
# Gió]]
# Trăng]]
# Người lữ khách]]
# Tâm sự người lái đò]]
# Xuân mới]]
# Hoa mai]]
# Giao thừa]]
# Quê hương]]
# Kiếp người]]
# Mưa buồn]]
# Tỉnh]]
# Thiên tai]]
# Am thanh cuộc sống]]
# Đạo và đời]]
# Nghiệp]]
# Nhắn nhủ]]
# Đường dài]]
# Ta muốn]]
# Ai hiểu lòng ta]]
# Mưa về]]
# Về đâu]]
# Mộng]]
# Trở về]]
* BẠN BÈ - THẦY CÔ
# [[Hiến chương nhà giáo]]
# [[Nhớ trường xưa]]
# [[Công ơn thầy cô]]
# [[Giờ tan trường]]
# [[Gửi một người ra đi]]
# [[Cô đơn]]
# [[Tạm biệt giảng đường]]
# [[Chia tay bè bạn]]
# [[Chào tạm biệt]]
* GIA ĐÌNH
# [[Ông tôi]]
# [[Bà ngoại]]
# [[Tặng em gái]]
# [[Vu lan]]
# [[Viết về cha mẹ]]
# [[Cái nhà]]
# [[Chiều buồn]]
# [[Mùa hè đỏ lửa]]
* TÌNH YÊU
# [[Gởi người tôi yêu]]
# [[Yêu em]]
# [[Thêu áo]]
# [[Gặp em]]
# [[Chia tay]]
# [[Giấc mơ]]
# [[Yêu]]
# [[Tíc tắc]]
# [[Gặp gỡ]]

!!Tập thơ Tình Người

!!Tập thơ Xuân

!!Tập thơ Hương Giải Thoát

!!Tập thơ Hồn Sông Núi

!!Tuyển tập Linh tinh-Khác
Added lines 1-2:
!Trang thơ văn cá nhân (My poems)


Page last modified on July 27, 2021, at 07:18 AM