Main.LẮNGNGHE History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-28:
!LẮNG NGHE
\\
Hãy lặng im nghe tim nói\\
Nói lời cảm mến yêu thương\\
Hãy bình tâm nghe óc nói\\
Nói lời đúng đắn chân thường\\
\\
Phải biết nghe và thấu hiểu\\
Hiểu cho đúng lẽ yêu thương\\
Hiểu người, hiểu đời cặn kẽ\\
Sống tròn lẽ đạo vô thường…\\
\\
Lắng nghe âm thanh nhân thế\\
Trí soi - sáng tỏ hồ nghi\\
Khởi lên tình thường vô hạn\\
Nở bừng ánh sáng từ bi\\
\\
Nghe là khởi đầu của hiểu\\
Hiểu là nền tảng thương yêu\\
Có hiểu nỗi đau vô tận\\
Mở lòng giúp đỡ - chẳng ngần\\
\\
Hãy để tai luôn mở rộng\\
Lắng nghe và hiểu ai ơi\\
Lắng nghe - để lòng trãi rộng\\
Xót thương nỗi khổ cuộc đời…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:34 AM