Main.ĐẤTNƯỚCNGÀNNĂM History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-28:
!ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM
\\
Đất nước Việt Nam, đất nước tôi\\
Mỗi lần nghĩ đến lại bồi hồi\\
Bao nhiêu lịch sử oai hùng đó\\
Giờ chỉ còn trong sách vở thôi\\
\\
Đất nước còn đây – quê ta đây\\
Chiến chinh đã hết biết bao ngày\\
Mà sao dân tộc còn đau khổ\\
Chia rẽ, nghèo nàn – do ai gây ?\\
\\
Vong thân, vọng ngoại mất tự do\\
Một thời oanh liệt – hóa thành tro\\
Bao nhiêu lý tưởng, giờ đâu mất\\
Con đường phía trước, thấy mà lo ?\\
\\
Đất nước này đâu của mình ai\\
Của chung dân tộc - “lắm người tài”\\
Cùng chung nỗi khổ, cùng ao ước\\
Sao chẳng cùng nhau - đắp, dựng, xây ?\\
\\
Lắng nghe tiếng gọi của non sông,\\
Nghe dòng máu chảy, máu Tiên Rồng.\\
Quên đi danh lợi, quên thù hận\\
Sáng mãi ngàn năm – nước Lạc Hồng.\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:45 AM